Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

CHVALOVÁ - FELFALUVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Rőcei-hegyvidék (Revúcka vrchovina) dombjai között a Západný Turiec folyócska völgyében fekszik Chvalová község. A területe már a neolit korszakban is lakott terület volt. Ebből a korból származnak azok a leletek, amelyek a „bükki” kultúra embereinek a lakóhelyeit tárták fel. A községről szóló első írásos említés 1343-ból származik Felsewfalu néven, ami „felső falut” jelent, és ami összefüggésben állt azzal, hogy a falu elszakadt a szomszédos Skerešov község határától. Chvalová történelme leginkább a Hanvayakkal fonódott össze. A falu domináns épülete az 1875-ből származó kései klasszicista stílusú református templom. További műemlék a 19. század elejéről származó kései barokk kúria, amelyet később római katolikus templommá építettek át. A községnek 165 lakosa van. A fő megélhetési forrásuk a múltban a mezőgazdaság volt és a jelenben is az maradt. A környező természet főleg a vadászatot és gombázást kedvelőket várja.

Anglický preklad komentára
The village Chválová is located in the valley of the river Západný Turiec surrounded by hills of the Revúcka vrchovina. The territory was settled as early as New Stone Age, where findings of cave settlement of Bukovohorská culture come from. The first time it is mentioned in 343 as Felsewfalu. That means „an upper village“, that relates to its detaching from the part of nearby village Skerešov. History of the village is in the most way associated with the Hanvay family. The dominant of the village is a late classicistic reformed church from 1875. Another momunment is the late Baroque curie from the beginning of 19th century, later rebuilt as a Roman – Catholic church. In the village around 165 inhabitants live. Their main livelihood is, like in the past, agriculture. Surroundings and forests are interesting especially for huntsmen and mushroom pickers.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Chvalova liegt mitten in Bergen des Hügellandes Revucka vrchovina im Tal des Flüsschen Západný turiec. Das Gebiet wurde schon im Neolithikum, aus dem die Entdeckung der Siedlung der Höhlenmenschen stammt, besiedelt. Erstemal wurde die Gemeinde im Jahre 343 unter Namen Felsewfalu erwähnt. Felsewfalu bedeutet ´´obere Gemeinde´´ , das mit Abtrennung vom nachbärigen Dorf Sekerešovo zusammenhängt. Die bedeutendste Familie der Geschichte Chvalova ist die Familie Hanvayovci. Die spätklassizistische reformierte Kirche aus dem Jahre 1875 bildet die Dominante der Gemeinde. Die nächste Sehenswürdigkeit ist die Spätbarockkurie aus dem 19. Jahrhundert, die später auf eine römisch-katholische Kirche umgebaut wurde. In der Gemeinde wohnen 165 Einwohner, deren Haupternährung, sowie auch in der Vergangenheit, die Landwirtschaft ist. Die umliegende Natur und Wälder sind sehr interessant hauptsächlich für Jäger und Pilzessammler.

Print/Tlači