Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

DRŽKOVCE - DereskVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


Deresk (Držkovce) a Keleti Tóróc patak völgyében fekszik, Tornaljától (Tornaža) északra. Első írásos említése 1243-ból származik, amelyben Durusk néven említik. A település királyi birtokokon keletkezett. Első birtokosai az Ákossyak voltak, később a Bebekek és a Csákyak birtokolták. Deresk legjelentősebb történelmi műemléke a 13. századi gótikus stílusú, Szent Mihály arkangyal templom, amelyet a 18. században barokk stílusban építettek át. A templombelső fő dísze az oltár és az eredeti, fából készült, festett berendezés. A falu további egyházi műemlékei a két kápolna. Az egyik a faluban található, amely 1935-ben épült, a másik pedig a templom előtt látható, ez újonnan épült. A falu szülötte Dúdor István (1949 – 1987) festőművész, aki a helyi temetőben van eltemetve. A községben óvoda és általános iskola működik. A községet szolgálja a kultúrház és az újonnan felépült ravatalozó.
Anglický preklad komentára


The village Držkovce lies in a valley of Východný Turiec /East Turiec/, to the north from Tornaža. On paper it is mentioned in the year 1243 as Durusk. It originated on a crown land. The owner of the village was the Ákos family, later Bebeks and Csákys. The most important historical sight of village is a Gothic church of Saint Michael the Archangel from the 13th century. In the 17th and 18th century it was completely rebuilt in a baroque style. In the interior especially an altar and remainders of original wooden painted furnish capture you. Other sacral monuments are two chapels. One of them is from the year 1935 and another one is a new-built, situated under the church. Native of Držkovce is an academic painter Štefan Dúdor (1949-1987) who is burried at local cemetery. In the village runs an elementary school and kindergarten. A community centre and new-built mourning house serves the dwellers.
Nemecký preklad komentára


Die Gemeinde Držkovce liegt im Tal des Flusses Východný Turiec, nördlich von Tornaža. Schriftlich wird sie im Jahre 1243 in der Form Durusk erwähnt. Sie entstand am königlichen Boden. Die Besitzer der Gemeinde waren die Familien Ákos, später Bebek und Csáky. Das bedeutendste historische Denkmal der Gemeinde ist die gotische Kirche des Hl. Michael Erzengel aus dem 13. Jahrhundert. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde sie komplett im Barockstil umgebaut. Im Interieur ist vor allem der Altar und die Überreste der ursprünglichen hölzernen gemalten Einrichtung sehenswert. Weitere sakrale Sehenswürdigkeiten sind zwei Kapellen. Eine befindert sich im Dorf und die andere, neugebaute, unterhalb der Kirche. Aus Držkovce stammt der akademische Maler Štefan Dúdor (1949 – 1987), der im lokalen Friedhof beigesetzt ist. Im Dorf ist eine Grundschule und ein Kindergarten tätig. Den Bürgern dient auch das Kulturhaus und das neugebaute Trauerhaus.
Print/Tlači