Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpoľanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

LESY SR š.p., 0dštepný závod RevúcaInformácie


Jeden z 26 lesných závodov v rámci štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky je Odštepný závod Revúca. Obhospodarujeme bezmála 40 000 ha lesnej pôdy od Muránskej planiny až po predhorie Cerovej vrchoviny popri hranici s Maďarskom.
História zmysluplného obhospodarovania lesov v tomto regióne je stará viac ako 150 rokov, kedy vtedajší riaditeľ Coburgovských lesných majetkov Ľudovít Greiner vypracoval prvý lesný hospodársky plán pre celok Muráň. O Greinerovi a jeho práci sa môžete dozvedieť, keď navštívite jeho pamätnú izbu v budove závodu v Revúcej.
Trvalá produkcia dreva v lesoch je zabezpečovaná i dnes jednak umelým zalesňovaním, ale aj stále sa zvyšujúcim podielom prirodzeného zmladenia.
Okrem klasických lesných strojov, harvestrov a lanoviek tu ešte stále nájdete pracovať aj konské záprahy.
Významnú úlohu zohráva lesník pri ochrane lesa proti biotickým škodcom. Lykožrút smrekový dokáže zničiť v priebehu krátkeho obdobia hektáre krásnych smrekových porastov. Odchyt do lapačov je metóda, ako sa s touto hrozbou dokážu lesníci účinne vysporiadať.
Ku lesníctvu neodmysliteľne patrí aj výkon práva poľovníctva a rybárstva. Hodnotné trofeje takmer všetkých druhov poľovnej zveri Slovenska nesú známky v prvom rade výbornej starostlivosti lesníkov o zver a jej stanovištia.
Tak isto starostlivosť o rybárske revíry dáva predpoklad k ďalšiemu rozvoju aj tejto pre ľudí atraktívnej činnosti.    
Našim hosťom, ale aj návštevníkom regiónu ponúkame možnosť stráviť príjemné chvíle oddychu v našich ubytovacích zariadeniach v lone prírody. Pre menej náročných sú vhodné chaty na Muránskej planine a Stolických vrchoch, ktoré sú bez elektriky a vody.
V južnej časti odštepného závodu máme ubytovacie kapacity na vyššej úrovni – s elektrikou, studenou i teplou vodou. Na Dolinke, Lapši alebo Stránskej je možnosť ubytovania pre šesť až dvanásť osôb.
Práca s verejnosťou je pre nás dôležitá najmä pre informovanie o našej činnosti. Veľký priestor venujeme tzv. lesnej pedagogike, v rámci ktorej absolventi zapoja do vnímania prírody všetky vnemové zmysly.
Neodmysliteľnou súčasťou lesného závodu Revúca je aj Správa chovu koní, na ktorej sa venujem chovu chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu. Produkujeme kone na prácu v lese pri približovaní dreva, ale aj na poľnohospodársku činnosť, agro a lesoturistiku, ktoré sú ľahko ovládateľné, ochotné k práci a veľmi priateľské k človeku. 
Verím, že týmito informáciami sme vás presvedčili, že lesníctvo má svoje opodstatnenie v tejto spoločnosti a zároveň, že sa oplatí región Odštepného závodu Revúca navštíviť, aby ste v chráme prírody načerpali množstvo nových síl a inšpirácií. Takže dovidenia v prírode, priatelia...

Print/Tlačiť