Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

LESY SR š.p., 0dštepný závod RevúcaVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára

A Szlovák Köztársaság Erdői, állami vállalat 26 erdészeti fióktelepeinek egyike a revúcai kihelyezett üzem. Csaknem 40.000 hektár erdőt gondoznak a Murányi fennsíktól a Cseres hegységig (cerová vrchovina), a Magyarországal alkotott államhatár mellett. Az átgondolt erdőgazdálkodásnak a története a régióban már több, mint 150 évre nyúlik vissza; akkor ugyanis źudovít Greiner, a Coburgok erdeinek akkori igazgatója Murány térségére kidolgozta az első erdőgazdálkodási tervet. Greinerről és a tervről többet is megtudhatunk, ha ellátogatunk a revúcai erdészeti vállalat épületében berendezett emlékszobába. Az erdőkben folytatott folyamatos fakitermelést ma is részben facsemeték telepítésével, de növekvő mértékben az erdők természetes fiatalításával biztosítják. A hagyományos erdei munkagépeken, harvestereken kívül a munkáknál még mindig alkalmazzák a lovasfogatot is Az erdész fontos szerepet játszik az erdők biológiai kártevőkkel szembeni védelmében. A kéregszúbogár képes rövid idő alatt elpusztítani több hektárnyi gyönyörű fenyvestCsapdák felállítása segítségével történő befogásuk egy olyan módszer, amellyel az erdészek képesek ezen veszély ellen sikeresen védekezni. Az erdészethez hozzátartozik a vadászati és halászati jog alkalmazása is. A szlovákiai erdei állatok értékes trófeái elsősorban az erdészek kitűnő, az erdei állatokról és azok élőhelyeiről való gondoskodásának bizonyítékai. Vendégeinknek és a régióba látogatóknak gyönyörű természeti környezetben kínálunk elszállásolási lehetőséget. A kevésbé igényesek számára alkalmasak a Murányi fennsíkon és a Stolicei hegyeken található faházak - ezeknél nincs biztosítva a villamos árammal és vízzel való ellátás. A kihelyezett üzem déli részén magasabb színvonalú elszállásolási lehetőségeket kínálunk – ezek villanyárammal, hideg- és meleg vízzel ellátottak. Dolinkán, Laposon, Stránskán 6-12 személy számára biztosítunk szállást. Nagy figyelmet szentelünk az ú.n. erdei pedagógiának, melynek keretén belül a tanulók a természet megfigyelésében minden érzékszervükkel részt vesznek. A revúcai erdészeti vállalat elválaszthatatlan részét képezi a lótenyésztő telep, ahol a norik fajta, murányi típusú lovakat tenyésztjük. A telep nemcsak a faszállításhoz és erdei munkálatokhoz biztosít lovakat, hanem a mezőgazdasági tevékenységek végzéséhez és az agro- és erdei turisztika részére is.Anglický preklad komentára


Nemecký preklad komentára

Einer der 26 Forstbetrieben im Rahmen des Betriebes Wälder der Slowakischen Republik ist die Tochtergesellschaft in Revúca. Sie bewirtschaftet fast 40 000 ha Waldfläche, vom Plateau Muráň bis zum Vorgebirge des Cerová-Hügellandes an der ungarischen Grenze. Die Geschichte der sinnvollen Bewirtschaftung der Wälder in dieser Region ist mehr als 150 Jahre alt. Damals erarbeitete der damalige Direktor der Forstgüter der Familie Coburg źudovít Steiner den ersten Forstwirtschaftsplan für das Gebiet Muráň. Von Greiner und seiner Arbeit erfahren Sie mehr, wenn Sie sein Gedenkzimmer im Gebäude des Betriebes in Revúca besuchen. Die dauerhafte Holzproduktion in den Wäldern ist heute sowohl durch künstliche Bewaldung, als auch durch den immer wachsenden Anteil der natürlichen Verjüngung gesichert. Ausser klassischen Waldmaschinen, Harwester und Seilbahnen können Sie hier immer noch Pferdegespanne finden. Eine bedeutende Rolle spielt der Förster beim Schutz des Waldes gegen die biotische Schädlinge. Der Buchdrucker kann innerhalb eines kurzen Zeitraums Hektare von wunderschönen Fichtenwäldern zerstören. Das Fangen in die Borkenkäferfallen ist eine Methode, mit der sich die Förster mit dieser Gefahr effektiv auseinandersetzen können. Mit der Forstwirtschaft ist auch Jagd- und Fischerrecht eng verbunden. Wertvolle Trophäen von fast allen Arten von Jagdwild der Slowakei beweisen vor allen die sehr gute Pflege der Förster um die Tiere und ihre Standorte. Unseren Gästen, aber auch den Besuchern der Region bieten wir die Möglichkeit an, sich im Schoss der Natur zu unterbringen. Für die Touristen, die wenig anspruchsvoll sind, eignen sich die Hütten auf dem Plateau Muráň und im Gebirge Stolické vrchy, die ohne Strom und Wasser sind. Im südlichen Teil des Betriebes haben wir Unterkunftskapazitäten höheren Niveaus – mit Strom, kaltem und warmem Wasser. In Dolinka, Lapša oder Stránska gibt es Unterkunftsmöglichkeiten für sechs bis zwölf Personen. Viel Platz widmen wir der sog. Waldpädagogik, im Rahmen deren die Absolventen zum Wahrnehmen der Natur alle Sinne benutzen. Ein fester Bestandteil der Forstbetrieb in Revúca ist die Verwaltung der Pferdezucht, wo wir uns der Zucht von Pferden der kaltblütigen Rasse Norik des Typs von Muráň widmen. Wir produzieren Pferde für die Arbeit im Wald beim Holztransport, als auch für die Landwirtschaft und für die Agro- und Forsttouristik.Print/Tlači