Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ABOVCE - ABAFALVAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Abafalva (Abovce) a Sajó (Slaná) völgyében fekszik a szlovák-magyar államhatár közvetlen közelében. A községet az 1339-ből származó oklevélben említik először, Abafalva néven. A település 1379-ben, az Abaffy család birtokaként még Borsod megyéhez tartozott, de 1465-ben már Gömör részeként említik. A község legértékesebb műemléke az Abaffyak barokk elemeket is tartalmazó klasszicista stílusú kastélya, amely 1810-ben épült. További emlékmű a Fodor család kúriája, amely ma községi hivatalként szolgál. A falu közepén lévő dombon áll az 1907-ben épült neogótikus katolikus templom. Az eredeti templomról az 1745-ös évből származik feljegyzés, de az épületet a kései középkorban építették. A községben kultúrház, ravatalozó, általános iskola és óvoda, eszpresszó és benzinkút is található. Abafalva közelében szlovák-magyar határátkelő állomás található.

Anglický preklad komentára
Abovce is located in the valley of Slaná, in close proximity to the borders with Hungary. For the first time it is noticed as Abafalva in a pergamen from 1339. In 1379 it belonged to the Borsod´s District as property of the Abaffy family, however since 1465 it has been mentioned as a part of Gemer. The most interesting monument in the village is classically Abaffy´s mansion with baroque features, that was built in 1810. Other monument is a curie of the Fodor family, today´s municipal office. In the centre of the village, on a hill, there stands a neogothic catholic church from 1907. Original church is mentioned in the year 1745 but it was built as early as the late middle ages. In the village you also find a community centre, mourning house, elementary school, kindergarten, espresso bar and petrol station. There is border crossing to Hungary near.

Nemecký preklad komentára
Der Ort Abovce liegt im Tal Slana, ganz knapp an den Grenzen mit Ungarn. Zum erstenmal wurde er in einem Schriftstück aus dem Jahre 1339, als Abafalva erwähnt. Im Jahre 1379 gehörte der Ort dem Bordska Gäu, als das Eigentum der Familie Abaffay, allerdings schon im Jahre1465 wurde er als ein Teil von Gemer erwähnt. Das interessanteste Gedenkmal in dem Ort bildet das klassizistische Kastell der Familie Abaffy mit Barockelementen, der im Jahre 1810 gebaut wurde. Ein anderes Gendekmal ist die Kurie der Familie Fodor, heutzutage das Gemeindeamt. Mitten in dem Dorfe auf dem Berg steht eine neogotische katholische Kirche aus dem Jahre 1907. Die ursprüngliche Kirche wurde schon im Jahre 1745 erwähnt, aber gebaut wurde sie schon in dem späten Mittelalter. In dem Ort befinden sich auch ein Kulturhaus, ein Trauerhaus, Kindergarten, eine Grundschule, Espresso und Tankstelle. In der Nähe von Abovce liegt der Grenzübergang nach Ungarn.

Print/Tlači