Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

BOTTOVOVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Bottovo a Rima völgykatlanban fekszik, a Szútori-patak bal partján. A község 1926-ban keletkezett, Coburg földbirtokosnak a Dabóc, Cakó és Rimaszécs közigazgatási területén lévő birtokain. A falu építését 1922-ben kezdték el cseh- és morvaországi, valamint szlovákiai telepesek. Bár Bottovóban nem találhatók jelentős műemlékek, a község csendes, festői környezetével mégis elbűvöli az idelátogatókat. A község központját alkotja a községi hivatal épülete, amely egyúttal a kultúrház szerepét is betölti. Az épület mellett egy kis park található, amelynek a közepén, méltó helyen áll az Ivan Krasko szlovák író és hazafi tiszteletére állított emlékmű. A községben kápolna, élelmiszerbolt, iskola, és a község mellett egy 1962-ben megépített víztározó is található. Bottovo lakosai a múltban és a jelenben is földműveléssel foglalkoznak. A községben mezőgazdasági részvénytársaság üzemel, amely gabonavetőmag előállításával foglakozik.

Anglický preklad komentára
Bottovo is located in the Rimavská valley, on the left bank of the Sútorský brook, 13 kilometres south – east from Rimavská Sobota. The village originated in 1926 in the area of the villages Dubovec, Cakov and Rimavská Seč, on the land of squire Coburg. Colonists from Czech, Moravia and Slovakia started to build it in 1922. Even though there aren´t any important historic monuments, Bottovo charms you with a quiet and picturesque surroundings. In the centre of the village there is a building of municipal office, which also serves as a community centre. Near that there is a vest – pocket park where the memorial of Ivan Krasko, writer and native of Bottovo, takes pride of place. Besides that there is a chapel, grocery, school, and behind the village there is a small dam that was built in 1962. Bottovo has been a agriculturalist village. There is „Rožnícka spoločnos a.s“ that produces cereal seeds.

Nemecký preklad komentára
Das Dorf Bottovo liegt im Tal Rimavska kotlina, auf dem linken Ufer des Baches Sútorský potok, 13 Km südöstlich von Rimavska Sobota. Das Dorf wurde im Jahre 1926 im Kataster von Dorfen Dubovec, Cakov und Rimavska Seč auf Grundstücken des Großbauers Coburg. Die Kolonisten aus Böhmen, Mähren und Slowakei begannen dieses Dorf im Jahre 1922 zu bauen. Obwohl hier keine besonders wichtigen Sehenswürdigkeiten zu finden sind, bietet Bottovo stille und malerische Umgebung. Zentrum des Dorfes bildet das Gebäude des Gemeindeamtes, das gleichzeitig auch ein Kulturhaus ist. Daneben befindet sich eine Anpflanzung, in deren Mitte ein Denkmal des Schriftstellers und Patrioten Ivan Krasko einen ehrlichen Platz besitzt. Noch befinden sich hier eine Kapelle, ein Supermarkt, eine Schule und gleich hinters Dorf ein kleiner Stausee, das im Jahre 1962 gebaut wurde. Bottovo war und ist eine Landwirtschaftsgemeinde. Es wirkt hier Rožnícka spoločnos a. s., die Saatgut hergestellt.

Print/Tlači