Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

CAKOV- CAKÓVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Cakó (Cakov) mezőgazdasági község, amely a Rima-völgykatlanban helyezkedik el, a Balog folyó bal partján. A községről 1394-ben tesznek először említést, de a település kezdetei a 13. századba nyúlnak vissza. A 14. században a Széchyek birtoka volt. A törökök kétszer is elpusztították, de később ismét benépesült. A törökök elvonulása után Coburg földbirtokos nagyszámú birtokai közé tartozott. A 17. században a murányi váruradalomhoz került. A község központját két templom épülete alkotja. A római katolikus templom 1735-ben épült, amelyen 1831-ben javítást végeztek el. Mellette a református egyház 1797-ből származó temploma áll, amelyet a 20. században átalakítottak. Cakó közelében szőlőskertek találhatók és közismert a Vežké Konopnice elnevezésű gombázóhely is. A községtől nem messze ásványvízforrás tör a felszínre. Jelenleg a községnek kb. 260 lakosa van.

Anglický preklad komentára
The agriculturalist village Cakov is situated in the Rimavská valley on the left bank of the river Blh. The first time it came to know in 1394 but its birth extends as far as the 13th century. In the 14th century it belonged to the family of Séčiovci. The Turks devastated it twice but later it was resettled. After retreat of Turks the village was a part of extensive properties of squire Coburg. In the 17th century it was annexed to the Muráň castle county. There are two churches in the centre. The Roman Catholic church was built in 1835 and reformed in 1931. Next to that there is a church of reformed denomination from 1797, that was refashioned in the 20th century. In close proximity to Cakov there are vineyards and mushroom area Vežké Konopnice. Not far from the village mineral spring arises. Nowadays, there live around 260 inhabitants there.

Nemecký preklad komentára
Feldwirtschaftliche Gemeinde Cakov liegt im Talkessel von Rimava an rechtem Ufer des Flusses Blh. Erste Erwähnungen von sie stammen aus dem Jahre 1394, aber ihre Anfänge reichen bis zum 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert hat sie der Stamm der Familie Széchy in Besitz gehabt. Die Turken haben sie zwei mal verwüstet, aber dann wurde sie wiederbesiedelt. Nach dem Rückzug der Turken gehörte Gemeinde Blh einem Grossgrundbezitzer, dessen Name Coburg war. Im 17. Jahrhundert wurde sie zur Burgherrschaft von Murán eingegliedert. Das Gemeindezentrum bilden zwei Kirchen. Die römischkatholische Kirche wurde im Jahre 1835 gebaut, und dann, im Jahre 1931, restauriert. Gleich neben dieser Kirche steht eine andere, die unter die reformierte Kirche gehört, und im 20. Jahrhundert restauriert wurde. In der Nahe von Cakov erstrecken sich schöne weiträumige Weinberge, und Pilzgebiet Vežké Kopanice. Unweit von hier quellt eine Mineralquelle. Zur Zeit hat Blh etwa 260 Bewohner.

Print/Tlači