Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

DUBOVEC- DOBÓCAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Dobóca (Dubovec) a Rima folyó bal partján fekszik, a járási székhelytől, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) kb. 18 km-re délkeletre. A községről szóló első feljegyzés 1260-ból származik. A szláv eredetű települések közé tartozik, a neve szláv nyelven az akkor a környéken lévő tölgyes erdők elnevezéséből származik (dub=tölgy). Eredetileg a Balog vár uradalmához tartozott, majd a 14. századtól a Széchyeké lett. A 17. század közepétől a murányi uradalom részévé vált. Később a Koháryak birtokolták, aztán pedig a Coburgok. Dobóca domináns épülete a 14. századból származó, eredetileg gótikus stílusú, Szent Lászlóról elnevezett római katolikus templom, amelyet 1782-ben barokk stílusban átépítettek. A téren az 1787-ből származó Szent János szobor áll. A lakosság a múltban főleg földműveléssel foglalkozott. A községben van általános iskola, óvoda, ravatalozó, posta és vegyesbolt.

Anglický preklad komentára
Dubovec is located on the left bank of the Rimava river, about 18 km south – east from the county town Rimavská Sobota. The first mention is from 1260. It was one of the seats of Slavonically origin and its name derived from oak trees, that grew there that time. Originally it belonged to the castle Blh and from the 17th century to the Séčiovcis. Since the first half of 17th century it was a part of the Muráň county. Later the Kohárys possessed it and after them it belonged to the Coburgs .The dominant of Dubovec is the originally Gothic Roman Catholic church of Saint Ladislav from the 14th century. In 1782 it was reconstructioned in Baroque style. In the square there is the statue of Saint John from 1787. The inhabitants were mainly skillful in peasantry. In the village there is a kindergarten, elementary school, mourning house, post and a shop with assorted goods.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Dubovec liegt auf dem linken Ufer des Flusses Rimava, ungefähr 18 Km südöstlich von der Kreisstadt Rimavská Sobota. Die erste Angabe über die Gemeinde stammt aus dem Jahre 1260. Sie gehörte unter slawischen Siedlungen und sein Name war von Eichenwälder (slowakisch - dub), die hier wuchsen, abgeleitet. Ursprünglich gehörte die Gemeinde der Burg Blh und seit dem 14. Jahrhundert der Familie Séčiovci. Seit Hälfte des 17. Jahrhunderts war sie ein Teil von Muráň Herrschaft. Später wurde sie von Familie Koháriovci und danach von Familie Coburgovci besessen. Ursprünglich gotische römischkatholische Kirche st. Ladislav aus dem 14. Jahrhundert bildet die Dominante der Gemeinde. Im Jahre 1782 wurde sie im Barockstil umgebaut. Auf dem Stadtplatz steht die Statue st. Ján aus dem Jahre 1787. Die Einwohner beschäftigten sich in der Vergangenheit mit Bauernschaft. In dem Dorf befinden sich Kindergarten, Grundschule, Trauerhaus, Post und Geschäft mit gemischtem Sortiment.

Print/Tlači