Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

GORTVA- GORTVAKISFALUDVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Gortva község, a Cseres-hegység északi kapuja, az azonos nevű folyócska jobb partján fekszik. A községről először 1407-ben tesznek említést, a Mikófalvyak birtokaként. A későbbiek során több nemesi család tulajdonában volt. A 16. században a török portyázások miatt rövid időre elnéptelenedett. A község 1846-ban majdnem teljes egészében leégett. A hely szülötte, Adorján Boldizsár író és jogász meghívására 1845-ben Gortvára látogatott Petőfi Sándor. A község domináns épülete az 1790-ből származó református templom, amelyet 1911-ben neoklasszicista stílusban újítottak fel. A községben többek között van általános iskola és óvoda is. Gortva részét alkotják Bizovo és Čenice települések is, amelyek kitűnő agroturisztikai feltételekkel rendelkeznek.

Anglický preklad komentára
The village Gortva, north gate to Cerová vrchovina, is located on the right bank of the river with the same name. The first time it is mentioned in 1407 as property of the Mikófalvys. There were many others families besides the Mikófalvys there. In the 16th century the village was unpopulated for short time because of turkish invasions and in 1846 almost the whole village burnt out. In 1845 the Hungarian poet Sándor Petofi accepted invitation of Baltazar Adorjan, local native, writer and lawyer, and visited Gortva. The dominant of the village is a reformed church from 1790. In 1911 it was renewed in a neoclassictic style. Moreover, you find here an elementary school and kindergarten. The local parts Bizovo and Čenice with an excellent conditions for agrotourism are also parts of Gortva.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Gortva, nördliches Tor zum Hügelland Cerova vrchovina, liegt auf dem linken Ufer des gleichnamigen Baches. Erste mal wurde sie als das Eigentum der Familie Mikófalvay erwähnt. Nach dieser Familie wurden sich hier mehrere Familien abgelöst. Im 16. Jahrhundert wurde sie wegen den türkischen Streifzügen tot, und im Jahre 1846 wurde fast ganze Gemeinde niedergebrannt. Im Jahre 1845 besuchte die Gemeinde auf Einladung des Landeskindes, Schriftstellers und Rechtsanwaltes Baltazár Adroján, der ungarische Schriftsteller Sándor Petöfi. Die reformierte Kirche aus dem Jahre 1790 bildet die Dominante der Gemeinde. Im Jahre 1911 wurde sie im neoklassizistischen Stil rekonstruiert. Unter anderem sind hier eine Grundschule und ein Kindergarten zu finden. Die Bestandteile der Gortva bilden auch Bezirke Bizovo und Čenice mit ausgezeichneten Voraussetzungen für Agroturistik.

Print/Tlači