Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

HUSINÁ- GUSZONAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Guszona (Husiná) a történelmi Gömör megye nyugati határán fekszik a Lyukva-patak völgyében. A községről, a templomról és a paplakról 1322-ben tesznek először említést. Guszona számos nemesi család birtokában volt, kivéve az 1427-től 1431-ig tartó időszakot, amikor királynői birtokként tartották számon. A múltban a község domináns épülete a Szűz Mária meglátogatása nevű templom volt, amely a pápai tizedjegyzékben is szerepelt. A templomot tűzvész pusztította el. A jelenlegi templomot 1787-ben építették és Rózsafüzéres Szűz Mária néven került felszentelésre. A községben ezen kívül van kultúrház, általános iskola és óvoda. Az itt élt és alkotott művészek közül szükséges megemlíteni Bacskai Béla festőművészt, akinek tájképei a Gömöri hullámzások néven váltak ismertté. A községen áthalad a sárga jelzésű turistaútvonal, amelyen feljuthatunk a Nagy Bucsony (Vežký Bučeň) hegyre. Guszona részét képezik Lyukva, Apátik és Csenta települések is.

Anglický preklad komentára
Husiná is located in the west side of historically Gemer district, in a hollow of the Lukva brook. The village, church and presbytery are mentioned in 1322 for the first time. Husiná belonged to numerous noble families, with the exception of the years 1427 – 1431 while it beloged to a female monarch. The dominant of the village – the Church of the Visitation of the Virgin Mary – is noticed in papally tithes. It was devastated by fire. The present church was built in 1787 and consecrated to the Rosary Virgin Mary. Moreover, there is a community centre, elementary school and kindergarten. From figures who lived there, is necessary to notice Béla Bacskai, academic painter and author of many landscape paintings, known under the name „Gemerské vlnenie“. Through the village yellow-marked trail passes, by which you get to the peak Vežký Bučeň. The hamlets Lukva, Apátik and Čenta are also parts of Husiná.

Nemecký preklad komentára
Husiná liegt auf dem westlichen Rand des ehemaligen Gemer Gäus, im Tal des Baches Lukva. Das Dorf, die Kirche und Pfarre wurden erstemal im Jahre 1322 erwähnt. Husiná gehörte zahlreichen adeligen Familien, mit Ausnahme den Jahren 1427-1431, als es der Königin gehörte. Die Dominante des Dorfes - die Kirche Navštívenia Panny Márie wurde im papistischen Zehner erwähnt. Sie wurde ausgebrannt. Die gegenwärtige Kirche wurde im Jahre 1787 gebaut und wurde der Heilige Mária geweiht. In dem Dorf befinden sich unter anderem auch ein Kulturhaus, eine Grundschule und ein Kindergarten. Von Persönlichkeiten, die hier wirkten, haben wir den akademischen Maler Béla Bacskay zu erwähnen. Er ist Autor der mehren Landschaftsbildern, die unter dem Namen Gemerské vlnenie bekannt sind. Durch das Dorf führt das gelbe Wanderzeichen, mit dem Sie auf dem Berg Vežký Bučeň kommen. Die Bestandteile von Hisina bilden auch die Ortsteile Lukava, Apátik und Čenta.

Print/Tlači