Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

JANICE- JÉNEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Jéne (Janice) község a Cseres-hegység délkeleti oldalán fekszik, a szlovák-magyar államhatár közvetlen közelében. A községről szóló első írásos feljegyzés 1217-ből származik, és 1431-ben pedig már Jeney néven tesznek róla említést. A községet két falurész alkotja, Czikóháza és Jéne. Eredetileg a Jeney nemesi család birtokához tartozott, majd a Fügeyeké és a Széchyeké lett. A falu a 16. században leégett és a későbbiekben a mostani helyén építették fel. Gömörben tett utazásai alkalmával állítólag Mátyás király is megállt a községben – ezen esemény emlékére nevezték el a falu határának egy részét Mátyás király homlokának. A község domináns épülete az 1903-ból származó szecessziós református templom, amelyet az 1787-ben épült előző templom helyén emeltek. A község közelében láthatók a középkori vár maradványai. Jéne közvetlen közelében halastó található, a faluból könnyebb túrákat lehet tenni a Cseres-hegységbe.

Anglický preklad komentára
The village is located in the southeast side of Cerová vrchovina, in close proximity of borders with Hungary. On paper it is noticed in 1217 and in 1431 under the name Jeney. It consists of 2 parts - Czikóháza and Janice. From the beginning it belonged to the yeoman´s family of Jeney, then to the Fügeys and Széchys. The originally village burnt out in the 16th century and later it was established on present area. During travelling through Gemer, Matej Korvín came to a stop there supposedly, and according to that event, a part of the area „Čelo Mateja Korvína“ is named. The dominant of the village is secessional reformed church from 1903, built on the land of the present church from 1787. Near the village you can also see foundations of a medieval castle. In close proximity to Janice there is a small pond. There is a facility to organize undemanding trips to Cerová vrchovina.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde liegt auf dem südwestlichen Rand des Hügellandes Cerová vrchovina, in der Nähe der ungarischen Grenzen. Schriftlich wurde sie im Jahre 1217 und im Jahre 1431 schon unter Namen Jeney erwähnt. Sie besteht aus zwei Bezirken – Czikóháza und Janice. Ursprünglich gehörte sie der adeligen Familie Jeneyovci, später Familie Fügeyovci und Széchyovci. Das ursprüngliche Dorf wurde im 16. Jahrhundert niedergebrannt und später wurde sie auf demselben Platz wiedergebaut. Der König Matej Korvín hat sich hier angeblich auf seinen Reisen durch Gemer angekehrt, deshalb nennt sich ein Teil des Katasters – Čelo Mateja Korvína. Die reformierte Sezessionskirche aus dem Jahre 1903, die auf dem Platz der ursprünglicher Kirche aus dem Jahre 1787 gebaut wurde, bildet die Dominante der Gemeinde. Nahe der Gemeinde können sie die Restbestände des Mittelalterbug besichtigen. In der Nähe von Janice befindet sich ein kleiner Teich. Aus dem Dorf können Sie anspruchlose Ausflüge in Cerova vrchovina unternehmen.

Print/Tlači