Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

JESTICE - JESZTEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Jeszte (Jestice) a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet festői környezetében fekszik, a Macska-patak völgyében. A községet érdekes alakú, kúpos, vulkanikus eredetű hegyek veszik körül. Az ezen a helyen lévő településről szóló első említés 1333-ból sármazik. A községről 1427-ben Lesthe néven tesznek említést, ekkor a Lórántffyak birtokaként szerepelt. Később az egri apátsághoz és a Vécsey nemesi család birtokaihoz tartozott. Jeszte domináns épülete a harangláb. Ezen kívül található itt kultúrház, ravatalozó és gyermekjátszótér. Említésre érdemesek az érdekes építészeti megoldású házak. Jesztétől nem messze, déli irányban található a péterfalvi (Petrovce) víztározó, északi irányban pedig néhány km-re van a gesztetei (Hostice) víztározó. A környék főleg a turisták, gombázók, vadászok számára vonzó. A községnek jelenleg kb. 180 lakosa van.

Anglický preklad komentára
Jestice is located in a picturesque scenery in the centre of the protected zone Cerová vrchovina, in the valley of the Mačací brook. The village is surrounded by interestingly formed homolytic hills of volcanic origin. The first mention about the settlement in this area comes from 1333. In 1427 the village is noticed under the name Lesthe, as a property of the Lórántffys. Later it belonged to the Éger abbey and yeoman´s family of Vécsey. The dominant of Jestice is a belfry. Besides that, you also find a community centre, mourning house and playground there. Worth noticing, there are some houses with an interesting architecture. To the south from Jestice the dam Petrovce is located nearby, and after several kilometres north you get to the dam Hostice. Surroundings is interesting especially for hikers, mushroom pickers, fishermen and huntsmen. Nowadays there live around 180 inhabitants.

Nemecký preklad komentára
Jestice liegt in malerischer Umgebung mitten im Landschaftsschutzgebiet Cerová vrchovina, im Tal des Baches Mačací potok. Die Gemeinde umschleißen interessant profilierte Vulkanbergen. Die erste Erwähnung über eine Siedlung in diesem Raum stammt aus dem Jahre 1333. Im Jahre 1472 wurde die Gemeinde schon unter dem Namen Lesthe, als Eigentum der Familie Lóránffayovci, erwähnt. Sie gehörte später der Éger – Abtei und der adeligen Familie Vécseyovci. Der Glockenturm bildet die Dominante der Gemeinde. Außerdem finden sie hier ein Kulturhaus, ein Trauerhaus und Kinderspielplatz. Auch einige Häuser mit interessanter Architektur sollen Sie gewahr nehmen. Südlich von Jestice liegt der Stausee Petrovce und ein paar Km nördlich liegt der Stausee Hostice. Die Umgebung ist hauptsächlich für Pilzessammler, Anglers und Jäger interessant. Gegenwärtig leben in der Gemeinde 180 Einwohner.

Print/Tlači