Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

KALOŠAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Kalosa (Kaloša) község a Vály völgyében fekszik, a Kalosa-patak mellett. Tornaljától (Tornaža) 10 km-re található, északnyugati irányban. Lakosságának száma jelenleg 647 fő, akiknek a fő megélhetőségi forrása a mezőgazdaság. A község 1961-ben keletkezett Alsó- és Felső Kalosa egyesítésével. Alsó Kalosa első írásos említése 1427-ből származik, amelyben a Korláth család birtokaként tartják számon. Felső Kalosát 1477-ben említik először, a Nádasdyak birtokaként. Az elsőként említett község 1894-ben majdnem teljes egészében leégett. A legjelentősebb műemlékei közé tartozik az 1889-ből származó kései klasszicista stílusban épült református templom. További műemlék a 19. század első feléből származó klasszicista kúria, amely a község feletti dombon épült. Jelenleg általános iskola és óvoda működik benne. Felső Kalosa domináns épülete a harangláb.

Anglický preklad komentára
The village is located in the Valická valley, through which the brook Kaloša flows. It is at 10 km distance northwest from the town Tornaža. Nowadays there live around 647 inhabitants there, of whom the main livelihood is agriculture. The village was founded in 1961 by uniting the villages Nižná and Vyšná Kaloša. The first written mention about Nižná Kaloša, as property of the Korláths, comes from the year 1427. Vyšná Kaloša is noticed for the first time as property of the Nádaždys in 1477. The first of the above villages almost the whole burnt out in 1894. The late classicistic reformed church from 1889 belongs among the most important monuments of the village. Another monument is a classicistic curie from the first half of 19th century, situated on a hill above the village. Nowadays there is an elementary school and kindergarten. The dominant of Vyšné Kaloše is a bell – tower.

Nemecký preklad komentára
Das Dorf liegt im Tal Valicka , durch dem der Bach Kaloša durchfließt. Von der Stadt Tornaža ist es 10 Km nordwestlich entfernt. Gegenwärtig leben hier 647 Einwohner, deren Haupternährung die Landwirtschaft ist. Das Dorf wurde durch Zusammenfügung der zwei Gemeinden Vyšná (oberes) und Nižná (unteres) Kaloša im Jahre 1961 gegründet. Die erste schriftliche Erwähnung über Untere Kaloša, als Eigentum der Familie Korláthovci, stammt aus dem Jahre 1427. Vyšná Kaloša wurde zum erstenmal, als Eigentum der Familie Nádaždyovci, im Jahre 1477 erwähnt. Nižná Kaloša wurde im Jahre 1894 fast ganze niedergebrannt. Die spätklassizistische reformierte Kirche aus dem Jahre 1889 gehört unter die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. Die weitere Sehenswürdigkeit ist die klassizistische Kurie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich auf dem Berg über der Gemeinde befindet. Gegenwärtig befinden sich dort eine Grundschule und ein Kindergarten. Der Glockenturm bildet die Dominante von Vyšná Kaloša.

Print/Tlači