Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

LENARTOVCE - LÉNÁRTFALVAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Lénártfalva (Lenartovce) határmenti község, a Rima (Rimava) és Sajó (Slaná) folyók egybefolyása felett fekszik. A községről szóló első feljegyzések az 1245-1290-es évekből származnak, amelyekben „Terra Lazary“ néven említik. A földterületet I. Lajos király adományozta az Abaffyaknak. A község mai elnevezése Abaffy Lóránt nevéből származik. A falu kulturális műemlékei közé tartozik a két templom. Az eredeti református templom 1747-ben épült, amely azonban egy tűzvészben elpusztult. Helyére 1907-ben építettek új templomot. Építészeti szempontból érdekes megoldás a templom karcsú, minaret-szerű tornya. A római katolikus templom 1799-ben épült. A szakrális műemlékek közé tarozik a kis kápolna is. A két világháború közötti időszakban épült fel a vasútállomás és a vámház, amely ma is vasúti határátkelőként szolgál a Magyarországra történő átkelésnél. Lénártfalván ezen kívül található általános iskola, óvoda, egészségügyi központ és kultúrház. A község környékét még ma is festői dohánymezők díszítik, amelyről – Gömörben az elsők között – már a középkorban is említést tesznek. A helybeliek gyümölcs- és zöldségtermesztéssel foglalkoznak. A Sajó (Slaná) folyó kedvelt horgászóhely.

Anglický preklad komentára
The border village Lenartovce is located in close above the confluence of Rimava and Slaná. The first mentions are from 1245 – 1290 under tha name „Terra Lazary “. The territory was donated to the Abaffys by the Hungarian king źudovít I. The present name of the village comes from Lenart Abaffy. Cultural monuments of the village are both churches. The reformed one was originally built of wood in 1747. It was devastated by fire and since 1907 there has been a new church. In architectonic point of view, chiefly a slender minaret is interesting. A Roman – Catholic church has stood there since 1799. A little chapel also belongs among sacral monuments. In the inter-war period there was built up a railway station and custom-house, which serve as a railway passageway to Hungary. Moreover, you find there an elementary school, kindergarten, health centre and community centre. In the vicinity of the village there are scenic tabacco crofts noticed as early as the Middle Ages like ones of firstever in Gemer. Local inhabitants are also concerned with growing of fruit and vegetable. The river Slaná is a favourite place especially for fishermen.

Nemecký preklad komentára
Die Grenzgemeinde Lenártovce liegt knapp an dem Zusammenfluss von Rimava und Slana. Die ersten Erwähnungen stammen aus den Jahren 1245 – 1290 unter dem Namen ´´Terra Lazary´´. Das Gebiet schenkte König źudovít I. der Familie Abaffyovci. Auch der heutigen Namen Lenartovce stammt von Lenart Abaffy. Die beiden Kirchen gehören zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. Die reformierte ursprünglich aus dem Holz gebaute Kirche wurde im Jahre 1747 gebaut. Im Jahre 1907 wurde sie abgebrannt und auf ihre Stelle steht eine neue Kirche. Architektonisch interessant ist hauptsächlich der schlanke Minarettturm. Römischkatholische Kirche steht hier seit dem Jahre 1799. Unter Sakralsehenswürdigkeiten gehört auch eine kleine Kapelle. Zwischen zwei Weltkriegen wurden hier Bahnhof und Zollhaus, die bis heute als Bahngrenzübergang nach Ungarn dienen, gebaut. Außerdem finden sie in Lenartovce eine Grundschule, einen Kindergarten, Poliklinik und ein Kulturhaus. Die kleinen Tabakfelder, die schon im Mittelalter erwähnt wurden, schmucken bis heute die malerische Umgebung. Die Einwohner beschäftigen sich mit Obstkultur und Gemüsezucht. Der Fluß Slana ist sehr beliebter Ort, hauptsächlich für Anglern.

Print/Tlači