Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

PAVLOVCE- PÁLFALVAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Pálfalva (Pavlovce) a Rima-völgykatlan közepén, a járási székhelytől, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) 6 km-re délkeletre fekszik. A község első említése 1431-ből származik. A középkorban a Jánossyak birtokához tartozott, később pedig több földesúr birtokában is volt. A 17. századig a törököknek volt köteles adózni, akik 1556-ban elnéptelenítették a községet. A lakosok ősidők óta földműveléssel foglalkoztak. Pálfalva domináns épülete a 18. század végéről származó református templom. Említést érdemelnek a népi építészet fennmaradt épületei, melyek közül a községben több is található. A falunak jelenleg 358 lakosa van.

Anglický preklad komentára
Pavlovce is located in the centre of Rimavská hollow, 6 km southeast from the county town Rimavská Sobota. The first time it is mentioned in 1431. In the Middle Ages the village belonged to the family of Jánossy and later to others squires, too. From the 16th up to 17th century it was conforming to the Turks who devastated it in 1556. The inhabitants are concerned with agriculture for ages. The dominant of Pavlovce is a reformed church from the end of 18th century. The houses with preserved folk architecture are also worth noticing. You find right several houses there. Nowaday there live 358 inhabitants in the village.

Nemecký preklad komentára
Pavlovce liegt mitten in der Mulde Rimavská kotlina, 6 Km südöstlich von der Kreisstadt Rimavská Sobota. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1431. Im Mittelalter gehörte die Gemeinde der Familie Jánossyovci und später auch anderen adeligen Familien. Von 16. bis 17. Jahrhundert wurde sie botmäßig den Türken, die sie im Jahre 1556 verwüsteten, geworden. Die Einwohner beschäftigten sich seit langer Zeit mit Landwirtschaft. Die reformierte Kirche aus ende des 18. Jahrhunderts bildet die Dominante des Dorfes. Zu erwähnen sind auch mehrere Häuser mit erhaltener Volksarchitektur. Heute leben in der Gemeinde 358 Einwohner.

Print/Tlači