Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

RADNOVCE- NEMESRADNÓTVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Radnót (Radnovce) község a Balog folyó völgyében, Rimaszécstől 5 km-re északra fekszik. A község történelme a 13. századba nyúlik vissza, és az eredete a Radnóthy nemesi családhoz fűződik. A község első írásos említése 1423-ból származik, amelyben Radnótfalu néven szerepel. Luxemburgi Zsigmond király a községet 1430-ban a Perényieknek adományozta. A török támadások idején a község a Balog alsó folyása vidékének a központja volt. Radnót domináns épülete az 1875-ből származó, eklektikus pszeudoromán-gótikus stílusban épült református templom. A község egyik legjelentősebb szülötte Pósa Lajos gyermekvers költő. A községben többek között óvoda és általános iskola működik, és új ravatalozó is épült. A községtől nyugatra a Radnóti-patak mellett tör felszínre egy kevéssé ismert ásványvíz-forrás.

Anglický preklad komentára
The village Radnovce is located on the right bank of the river Blh, 5 km north from Rimavská Seč. History of the village has its roots in the 13th century and its origin is connected with the family of Radnót. The first time it is noticed on paper under the name Rádnótfalu in 1423. In 1430 the king Žigmund Luxemburg donated it to the Perénis. During the turkish invasions the village became a village´s centre of the lower flow of Blh. The dominant of Radnovce is a reformed church, built in 1875 in a eclectic pseudoromanesque – Gothic style. One of the most important natives of the village was the child poet Pósa Lajos. Moreover, there runs an elementary school and kindergarten. A new mourning house also serves the inhabitants. To the west from the centre of the village by the Radnovský brook lesser known mineral spring arises.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Radnovce liegt auf dem rechten Ufer des Flüsschen Blh, 5 Km nördlich von Rimavská Seč. Die Geschichte der Gemeinde beginnt im 13. Jahrhundert und die Gründung ist mit Familie Radnótovci verbunden. Schriftlich wurde sie unter Namen Rádnótfalu im Jahre 1423 erwähnt. Im Jahre 1430 schenkte sie der König Žigmunt Luxemburský der Familie Peréniovci. In Zeiten der türkischen Streifzüge wurde die Gemeinde als Zentrum des niederen Stromes Blh gewesen. Die reformierte Kirche aus dem Jahre 1875, die im eklektischen pseudoromantischen Barockstil gebaut wurde, bildet die Dominante des Dorfes. Der bedeutendste örtlicher Landsmann war Kinderdichter Pósa Lajos. In dem Dorf befinden sich außer anderem eine Grundschule, ein Kindergarten und ein neues Trauerhaus. Westlich vom Dorfszentrum bei dem Radnovsky Bach quellt eine Mineralquelle.

Print/Tlači