Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

RATKOVSKÁ LEHOTAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Ratkovská Lehota község a kis Turiec folyó völgyében fekszik, Ratkovától délre. A községről szóló első említés 1413-ból származik, amelyben Zazlehotha néven szerepel. Az elnevezés a Sása nevű község közelségére utal, a „lehota” (határidő) szó pedig azt az időt jelenti, amelyre a telepesek adó- és illeték kedvezményben részesültek. A község tulajdonosai a Derencsényiek, a Bakosiak és a Lórántffyak voltak, és a 18. századtól pedig a murányi vár uradalmához tartozott. A lakosság máig is főleg mezőgazdasági tevékenységet folytat. A környékbeli falvak többségében evangélikus templom áll, de Ratkovská Lehota domináns épülete mégis a Szent Miklós püspökről elnevezett római katolikus templom. A templomot 1909-ben építették egy régebbi templom helyén. A festőien kialakított templombelsőben domináns helyet foglal el az utolsó vacsorát ábrázoló falfestmény.

Anglický preklad komentára
The village is located in the valley of the river Turiec, to the south from Ratková. The first time it is mentioned in the year 1413 under the name Zazlehotha. The name suggests nearness of the village Sása and a period when settlers gained tax allowances and charge ones. The village was possessed by the Deréncsénys ,Bakoses and Lórantffy and from the 18th century it belonged to the castle Muráň. The inhabitants have been chiefly concerned with agriculture up to the present time. In the most of the nearby villages there stand evangelical churches but the dominant of Ratkovská Lehota is the Roman _ Catholic church of Saint Mikulᚠthe Bishop. It was built up in 1909 on the place of the older one. Its colourful interior with the dominant wall painting that depicts The Last Supper is really interesting.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde liegt im Tal des Flüsschen Turiec, südlich von Ratková. Erste mal wurde sie unter dem Namen Zazlehotha im Jahre 1413 erwähnt. Der Name deutet die Nähe der Gemeinde Sása und die Dauer (slow. lehota) also die Steuererleichterung für Kolonisten. Die Gemeinde wurde von Familien Deréncsényiovci, Bakosovci und Lórantffyiovci besessen, und seit dem 18. Jahrhundert gehörte die Gemeinde der Burg Muráň. Die Einwohner beschäftigen sich bis heute hauptsächlich mit Landwirtschaft. In fast allen umliegenden Gemeinden stehen evangelischen Kirchen, aber die Dominante von Ratková ist die römischkatholische Kirche st. Mikuláša biskupa. Sie wurde im Jahre 1909 auf dem Platz der ehemaligen Kirche gebaut. Interessant ist ihr malerisches Interieur mit Wandgemälde des letzten Abendmahls.

Print/Tlači