Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ŠPANIE POLEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Španie Pole község a Rőcei-hegység (Revúcka vrchovina) gyönyörű természeti környezetében, Meleghegytől (Teplý vrch) északkeletre fekszik. Az első említése 1301-ből származik, amelyben Spanmezew néven szerepel. Az elnevezés jelentése: sáfár, vagy főispán területe. A község a balogi, később pedig a murányi vár urának birtokai közé tartozott. A hagyományos mesterségek közül elterjedt itt a mészégetés, a takácsmesterség, a méhviasz préselése és a kovácsmesterség. A lakosság valaha a törököknek is kovácstermékekkel (pl. szögekkel) fizetett. Működött itt egy kisebb hámor is. A község domináns épülete az 1810-ből származó, klasszicista stílusban épült evangélikus templom. A falu csendes környezetét főleg a hétvégi házak tulajdonosai értékelik, akik pihenni és a mindennapi hajsza után új erőt gyűjteni járnak ide. A környező természet pedig a turistákat, gombázókat és vadászokat vonzza.

Anglický preklad komentára
The village is located to the northeast from Teplý Vrch in the middle of Revúcka vrchovina. Under the name Spanmezew it is noticed in 1301 for the first time. It means a territory of bailiff or county administrator. The village belonged under the control of Blh later to the Muráň castle county. From the traditional crafts there flourished chiefly burning lime, taking out honey from wild bees, pressing the beeswax and smithery. Many years ago the inhabitants paid to the Turks by smith's products, such as nails. There also worked a small forge. The dominant of the village is a classicistic evangelical church from 1810. A quiet scenery is the right place for cottagers to spend time taking a rest and gainning the strength. The surroundings is an attractive for hikers, mushroom pickers and huntsmen.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde liegt nordöstlich von dem Teplý Berg, in mitten der wundeschönen Natur des Hügellandes Revúcka Vrchovina. Unter Bezeichnung Spanmezew wurde sie zum erstenmal im Jahre 1301 erwähnt. Der Name bedeutet etwas als das Gebiet des Schaffers. Die Gemeinde gehörte der Blžské und dann der Muránske Burgherrschaft. Die meist praktizierten Traditionshandwerken wurden die Kalklöschung, Weberei, Bienenwachsherstellung und Schmiedehandwerk gewesen. Die Einwohner zahlten seinerzeit den Türken mit Schmiedeprodukten, zum Beispiel mit Nelken. Die klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1810 bildet die Dominante der Gemeinde. Die Urlauber nützen die stille Umgebung zum Erholung aus. Die umliegende Natur lockt hauptsächlich den Touristen, Pilzessammler und Jägern.

Print/Tlači