Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

BLHOVCE - BALOGFALVAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Balogfalva (Blhovce) gyönyörű természeti környezetben, a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzetében, a Gortva folyócska bal partján található. A község a járási székhelytől, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) délnyugati irányban, 25 km-nyi távolságra van. A közigazgatási területe tektonikus völgyben, 1874 hektáron fekszik. Lakosainak száma kb. 820 fő. A falu a jelenlegi helyétől eredetileg kb. 1 km-re feküdt, amit a falusi házak alapjainak a maradványai is tanúsítanak. A településről 1427-ből származik az első feljegyzés, amelyben a Jolsvayak birtokaként szerepel. A későbbiek során Balogfalva királyi birtok volt, majd fokozatosan a füleki váruradalomnak lett alárendelve. A törökök elleni harcok befejeződése után a Koháryak és a Coburgok uralták. A községben 1890-ben hatalmas tűzvész pusztított, amelynek következtében szinte az egész falu leégett. A tűz pusztításának ellenállt és máig is fennmaradt az 1777-ből származó, kései barokk stílusban épült Szent Mária Magdolna római katolikus templom. A templom klasszicista stílusban kialakított belső tere a háború után, 1946-ban került felújításra. A községben hosszú évszázadok óta békésen élnek egymás mellett a különböző nemzetiségek. A lakosság 77 %-a magyar, 11,5 %-a szlovák és 10,5 %-a roma nemzetiségűnek vallja magát. Az itt élők fő megélhetőségi forrása továbbra is a mezőgazdaság. Balogfalván általános iskola és óvoda működik. Rendszeresen kiadásra kerül a községi újság. A község polgárainak rendelkezésére áll néhány vegyesbolt, a kultúrház, a futballpálya és a ravatalozó. Balogfalva kiindulási helyként szolgál a környező természetben történő, kisebb nehézségi fokú gyalogtúrák megtételéhez.

Anglický preklad komentára
Blhovce is situated on the left bank of the river Gortva in the centre of marvelous nature of the protected zone Cérová vrchovina. It is around 25 kilometres south – west from the county town Rimavská Sobota. It extends in tectonically valley on the area of 1874 hectares and there live around 820 inhabitants there. The archaeological findings of houses prove that originally village lied 1 km from present location. The first time it came to know from the pergamens from 1427 as property of Jolsvais . Later Blhovce became a royal property and came under the control of Fižakovo castle administration. When Turkish fightings and invasions came to an end it belonged to the Kohárys and to the Coburgs. In 1890 a wildfire swept the village and nearly the whole village burnt out. The Roman – Catholic late Baroque church of St. Mary Magdalene from 1777 braved the fire and maintained. Its classicistic interior was reformed after the war in 1946. In the village people of many nationalities live. 77% of inhabitants are Hungarians, 11,5 % Slovakians and 10,5 % of population are Romanies. The main livelihood is still agriculture. In Blhovce there is an elementary school, kindergarten and a local newspaper is published periodically. Shops with assorted goods, football pitch, community centre and mourning house serve the inhabitants.. You can organize interesting and light walking tours round.Nemecký preklad komentára
In der Mitte der herrlichen Natur des Landschaftsschutzgebietes Cerová Vrchovina, am linken Ufer des Flüsschen Gortva befindet sich das Dorf Blhovce. Es ist ungefähr 25 Km südwestlich von der Kreisstadt Rimavská Sobota entfernt. Der Kataster des Dorfes breitet sich in einer tektonischen Niederung auf einer Fläche von 1874 Hektar und es wohnen hier ungefähr 820 Einwohner. Das ursprüngliche Dorf lag damals ungefähr 1 Kilometer von heutiger Lage, was beweisen auch die unmarkanten Fundamente der Landhäuser. Zum erstenmal wurde es in einem Schriftstück als Eigentum der Familie Jolsvai im Jahre 1427 erwähnt. Später wurde Blahovce Königseigentum und allmählich wurde es zur Burgherrschaft Fižakovo zugeordnet. Nach Ende des türkischen Kriegs wurde es als Eigentum der Familie Koháry und Coburg. Im Jahre 1890 traf das Dorf ein Brand und fast ganz wurde niedergebrannt. Die römischkatholische Kirche St. Maria Magdalena aus dem Spätbarock (1777) hatte dem Brand widergestanden und sie steht dort bis heute. Sein klassizistisches Interieur wurde nach dem Krieg im Jahre 1946 renoviert. Im Dorf lebten schon seit Jahrhunderten mehrere Nationalitäten. 77% melden sich zur ungarischen Nationalität, 11,5% zur slowakischen Nationalität und 10,5% der Population bilden die Zigeuner. Die Einwohner beschäftigen sich hauptsächlich mit der Landwirtschaft. Im Blahovce funktioniert ein Kindergarten, eine Grundschule und es werden regelmäßig auch die Bürgerszeitung herausgegeben. Den Bürgern stehen einige Geschäfte mit gemischtem Sortiment, Fußballplatz, ein Kulturhaus und Trauerhaus zur Verfügung. Die Umgebung von Blahovce bietet Möglichkeiten für interessante aber anspruchlose Märsche.

Print/Tlači