Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

HOSTICE - GESZTETEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Cseres-hegység közepén, a Macska-patak völgyében található Gesztete (Hostice) község. A hozzátartozó kataszteri terület 2112 hektár, amelynek nagy része a védett tájvédelmi körzethez tartozik. A község lakosainak száma kb. 850 fő, amelynek 62 %-a roma, 34 %-a magyar és 4 %-a szlovák nemzetiségű. A régészeti leletek bizonyították, hogy a hely már a későbbi bronzkorban is lakott terület volt. A pilinyi kultúra idejéből származó értékes leleteket tártak itt fel. A község első írásos említése 1397-ből származik. Sokáig az ajnácskői vár urának birtokaihoz tartozott. A legtovább a Putnoky család birtokolta, amelynek a kastélya még jelenleg is áll, igaz, nagyon rossz állapotban. A község legismertebb birtokosai a Lórántffyak voltak. Gesztete domináns épülete és egyben legjelentősebb szakrális műemléke a barokk stílusú, Szent András apostolról elnevezett, 1787-ből származó római katolikus templom. Az 1890-es hatalmas tűzvész az egész falut elpusztította, nem kímélve a templomot sem, amelynek újjáépítése 1892-től 1913-ig tartott. A községben van posta, kultúrház, általános iskola, óvoda, vendéglők és vegyesboltok. A kultúra terén a Csemadok Barkó nevű asszonykórusa, az iskolai Kisbarkó énekkar és az énekes-táncos Roma Vadrózsa együttes tevékenykedik. A község kiindulópontként szolgál a vulkanikus eredetű Cseres-hegység gyönyörű természeti környezetében tett kirándulásokhoz. Például Détéren (Gemerské Dechtáre) keresztül, a kék jelzés mentén eljuthatunk a Ragács hegyre, vagy a serkei (Širkovce) várhoz. Gesztetén halad át a zöld színnel jelölt kerékpáros turistaút, amely körülöleli a Cseres-hegységet. A községtől 2 km-re Feled (Jesenské) irányában található a gesztetei víztározó. Kedvelt horgászhely, ahová a közeli és a távolabbi környékről is ellátogatnak a horgászni vágyók.

Anglický preklad komentára
In the middle of Cerová vrchovina, in valley of the Mačací brook, there is situated the village Hostice. Its area extends the land of 2112 ha and the most of it comes under the protected zone. There live around 850 inhabitants there. 62 % is of Romany, 34 % of Hungarian and 4% of Slovak nationality. The first settlement of the village is confirmed by archaeologists as early as the late bronze age. There were found findings of Pilinská culture. The first time it is mentioned in 1397. It belonged to hájnačske castle county for a long time but for the longest time it belonged to the family of Putnoky. Their family mansion still stands there, however it is out of repair. The most known owner of the village was the Lórantffy family. The dominant and the most important sacral monument of Hostice is the Baroque Roman Catholic church of Saint Andrej the Apostle from 1787. In the year 1890 the church with the whole village was destroyed by the wildfire and it was refashioned within the years 1892 – 1913. Moreover, you find here a community centre, elementary school, kindergarten, public houses and shops with assorted goods. Woman´s singing chorus Csemadok Barkó, school singing chorus Kisbarkó and singing – dancing chorus Roma Vandrózsa provide cultural activities. Village is a starting point of lovely trips through a gorgeous scenery of the volcanic mountain range Cerová vrchovina. For example, through Gemerské Dechtáre by blue marked trail to Ragáč peak or to Širkovský castle. Through Hostice also green marked cyclo-trail passes, that is a circuit around Cerová vrchovina. 2 kilometres behind the village towards Jasenské, you find the dam Hostice. It is a favourite territory for fishermen from near and far neighbourhood.Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Hostice befindet sich in der Mitte des Hügellandes Cerová vrchovina im Tal des Baches Mačací. Die Fläche des Katasters beträgt 2112 Ha und der größte Teil befindet sich in dem Landschaftsschutzgebiet. In der Gemeinde wohnen ungefähr 850 Einwohner, davon 62% Zigeuner, 34% Ungarische und 4% Slowakische Nationalität. Die erste Besiedlung bewiesen Archäologen schon seit der Bronzezeit. Bedeutende Funde aus der Bronzezeit (Pilinská Ära) wurden hier entdeckt. Schriftlich wurde die Gemeinde erst im Jahre 1397 erwähnt. Sie gehörte lange Zeiten der Hajnačske Burgherrschaft. Am längsten wurde das Dorf im Besitz der Familie Puntoky, deren Familienkastell hier noch steht aber in sehr schlechtem Zustand ist. Der berühmteste Eigentümer war die Familie Lórantffyovci. Die römischkatholische Barockkirche st. Andrej der Apostel aus dem Jahre 1787 bildet die Hauptsakraldominante von Hostice. Im Jahre 1890 wurden die Kirche und die ganze Gemeinde beim großen Brand zerstört und erneuert wurde sie in den Jahren 1892 – 1913. In der Gemeinde befinden sich eine Post, ein Kulturhaus, eine Grundschule, ein Kindergarten, einige Gaststätten und Laden mit gemischtem Sortiment. Um die Kultur im Dorf kümmern sich 3 Vereine: Frauengesangverein Csemadok Barkó, Schulgesangverein Kisbarkó und Tanz-Gesangverein Roma Vandrózsa. In der Umgebung können sie schöne Ausflüge in die Natur der Cerová vrchovina unternehmen. Zum Beispiel das blaue Wanderzeichen führt durch Gemerske Dechtare auf dem Berg Ragáč oder auf der Širkovský Burg. Durch Hostice führt auch das grüne Wanderzeichen, das den Ring um Hügelland Cerová vrchovina bildet. 2 Km hinter der Gemeinde Richtung Jesenské finden sie Stausee Hostice, das sehr beliebt bei Anglern von ganzer Umgebung ist.

Print/Tlači