Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

JESENSKÉ- FELEDVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Cseres-hegység északi részén, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) 15 km-re, a Gortva-patak és a Rima folyó egybefolyásánál található Feled (Jesenské) nagyközség. A település Dél-Gömör legnagyobb községe és fontos vasúti csomópontja. A község kataszteri területe 1714 ha, lakosainak száma kb. 2300 fő, akiknek a fő megélhetési forrása a mezőgazdaság. A községről 1274-ben tesznek először említést. A települést 1424-ben a Feledyek birtokaként említik. A gömöri-, majd később az ajnácskői váruradalomhoz tartozott. A község már a középkorban is a térség fontos gazdasági központja volt, és ezen jellege mindmáig megmaradt. Feled 1950-ig járási székhely volt. Annak ellenére, hogy 1825-ben nagy tűzvész pusztított a községben, fennmaradt néhány történelmi jelentőségű épülete. Ezek közé tartozik például a Szűz Mária meglátogatásáról elnevezett római katolikus templom is. Az 1737-ből származó, eredetileg barokk építményt többször átalakították. Az eredeti középkori templom helyén 1898-ban neoklasszicista stílusú református templom épült. További műemlékek még a két nemesi kúria. Az egyik a 18. század végén épült kései barokk stílusban. A másik, klasszicista stílusú kúriát a 19. század közepén építették egy régebbi, reneszánsz épület helyére. A községben többek között található még két általános iskola, óvoda, művészeti alapiskola és gyermekotthon. A lakosságot szolgálja a posta, egészségügyi központ, kultúrház, ravatalozó és a futballpálya. A Feledbe látogatóknak ajánlhatjuk a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzetbe tett kirándulást is. A kék jelzés mentén eljuthatnak a serkei (Širkovce) várhoz, onnét pedig a turistaút a Ragács hegyen át egészen Ajnácskőig vezet.

Anglický preklad komentára
In the north part of Cerová vrchovina, 15 km from Rimavská Sobota, over the confluence of Gortva and Rimava the village Jesenské is situated. It is the largest village and the most important railway crossroad of south Gemer. The area surface is 1714 hectares and there live around 23000 inhabitants there. Their main livelihood is agriculture. The first mention is from 1274. In 1424 the village is noticed as property of the Feledys. It belonged to the Gemer and then to hájnačske castle county. As early as the Middle Ages, the village was important agricultural centre of the region and that character preserved to the present. It was a county town up to 1950. Even though the fire affected the village, several precious historical buildings maintained. The Roman – Catholic Church of the Visitation of the Virgin Mary belongs among them. That, originally Baroque building from 1737, was refashioned several times. In 1898, on the place of originaly medieval church, there was built neoclassical church of reformed denomination. Others monuments are two yeomanry curies. The first one was built in the late Baroque style in the 18th century. The second classicistic curie was built in the 19th century on the place of originaly Renaissance area. Moreover there are two elementary schools, a kindergarten, art school and house for unwanted children. A post, health center, community centre and morning house serve the inhabitants and for sport valtures there is a football pitch. For tourists we also recommend trips to the protected zone Cerová vrchovina. For example, along blue tourist mark you get to the nearby Širkovský castle and from this point through Ragáč peak right to Hájnačka.Nemecký preklad komentára
Die Gemiende Jesenské befindet sich im nördlichen Teil des Hügellandes Cerová vrchovina am Zusammenfluss den Flüssen Grotova und Rimava, 15 Km von Rimavska Sobota. Sie ist die größte Gemeinde des südlichen Gemer und sie ist auch der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt. Der Kataster beträgt 1714 Ha und wohnen hier 2300 Einwohner. Die Haupternährung ist die Landwirtschaft. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1274. In dem Jahre 1424 wurde die Gemeinde als Eigentum der Familie Feledyovci erwähnt. Sie gehörte dem Gemerske und dann der Hajnačske Burgherrschaft. Schon im Mittelalter wurde die Gemeinde sehr wichtiges wirtschaftliches Zentrum der Region gewesen und dieser Charakter besteht bis heute. Bis Jahre 1950 war Jesenske eine Kreisstadt. Im Jahre 1825 greift die Gemeinde ein Brand ein, aber trotzdem bewahrten sich einige wertvolle historische Gebäude, zum Beispiel die römischkatholische Kirche Navštívenia Panny Márie. Dieses ursprünglich Barockgebäude aus dem Jahre 1737 wurde mehrmals umgebaut. Im Jahre 1898 wurde auf dem Platz der ursprünglichen Kirche aus dem Mittelalter eine neoklassizistische reformierte Kirche gebaut. Unter anderen Sehenswürdigkeiten gehören noch die zwei Kurien. Die erste wurde am Ende des 18. Jahrhunderts im Spätbarockstil gebaut. Die zweite stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und wurde im klassizistischem Stil auf dem Platz des ursprünglichen Renaissancegebäudes gebaut. In dem Dorf befinden sich auch zwei Grundschulen, ein Kindergarten, Kunstgrundschule und Kinderheim. Den Bürgern stehen zur Verfügung Post, Poliklinik, ein Kulturhaus, ein Trauerhaus und Fußballplatz. Den Besuchern empfehlen wir auch die Ausflüge ins Landschaftsschutzgebiet Cerová Hügelland. Zum Beispiel das blaue Wanderzeichen führt auf die nahe Burg Širkovský und dann durch den Berg Ragáč bis zu Hájnička.

Print/Tlači