Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

KLENOVECVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Klenovec község a Sztolicai-hegyek (Stolické vrchy) között, Hnúša városától 5 km-re nyugatra fekszik. Klenovec első említése 1340-ből származik. A 15. és 16. században a Kubínyiak birtokaként az ajnácskői váruradalomhoz tartozott. A helyi lakosok közismertek voltak a kiváló minőségű juhsajtjukról és posztójukról. A községet sokszor említik a Juraj Jánošík, szlovák népi hősről szóló történetekben, mivel Jánošíkot itt fogták el 1713-ban. A Szlovák Nemzeti Felkelés ideje alatt Klenovec a fasisztaellenes mozgalom egyik központja volt, amelyre ma a téren, valamint a környező hegyek kisebb településein, a harcokban elesettek emlékére felállított emlékművek emlékeztetnek. A község dicső múltját idézi a 17. századból származó kései reneszánsz stílusú harangláb, amely az 1787-ben épült klasszicista evangélikus templomhoz képez átjárót, annak külső falához csatlakozva. A templom belsejében látható a pszeudoklasszicista oltár és a 18. századbeli, vörös márványból készült barokk keresztelőkút. A tértől nem messze áll a baptista egyház torony nélküli temploma. A község szülötte Ladislav Bartolomaeides történész és geográfus, Mária Bancíková színésznő, Vladimír Mináč író és Michal Jakabšic festőművész. A környéken több turistaútvonal található, a legismertebb a zöld jelzésű, a Klenovský Vepor hegységbe vezető útvonal. A környék turisztikai adottságainak és üdülési lehetőségeinek kiváló kiegészítője a strandfürdő - amelyben a víz melegítése napenergia felhasználásával történik - továbbá a sífelvonók és a szálloda. Június végén érdemes ellátogatni a „Klenovská Rontouka, Gömör- Kishonti folklórünnepségekre”. Az ünnepségen régi mesterségek, népszokások kerülnek bemutatásra, szlovákiai és külföldi folklórcsoportok lépnek fel. Az ünnepély szerepel a „Hagyományos népi kultúra napjai Szlovákiában” elnevezésű rendezvénysorozat programjában és évről évre több látogatót vonz. A legközelebbi rendezvényről Ön se hiányozzon.

Anglický preklad komentára
The village is situated in the centre of Stolické vrchy, 5 km west from Hnúša. The first mention about Klenovec is from the year 1340. In the 15th and 16th century it belonged to the hájnačske castle county, as property of the Kubínyis. The local inhabitants were known for production of sheep cheese and quality cloth. It is literally emblazoned with legends about Juraj Jánošík who was captured in 1713. During the Slovak National Uprising Klenovec was one of antifascist rebellion that is characterized by the memorial of fallen in the square and by many memorials in the mountain settlement and surrounding mountains. The late Renaissance belfry from the 17th century, connected with peripheral wall, that makes a crossing to a classicistic evangelical church from 1787, characterizes famous history of the village. In the interior, a pseudoclassicistic altar and Baroque red marble font from the 18th century capture you. Near the centre, there also stands a Baptist church without a tower. The natives of the village are: Ladislav Bartolomaeides, geographer and historian, actress Mária Bancíková, writer Vladimír Mináč and academic painter Michal Jakabšic. In the vicinity there are several hiking pathways, the most known is green marked pathway leading to Klenovský Vepor. An outstanding tourist and recreational facilities around are supplemented with swimming – pool with a solar water heating, ski tows and a hotel. By the end of june, the local festival is worth a visit, „Gemersko-Malohontské folkloric festivity Klenovská Rontouka“. It is a sightseeing tour of old crafts, folk customs, folkloric groups from all parts of Slovakia and from abroad. It is registered in a calendar as „Dni tradičnej kultúry na Slovensku“ ( The days of traditional culture in Slovakia) and every year is visited by more and more people. Next one you should´t miss.Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde befindet sich mitten in Gebirge Stolické vrchy, 5 Km westlich von Hnúša. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1340. Im 15. und 16. Jahrhundert gehörte sie, als Eigentum der Familie Kubínyiovci, der Hajnačske Burgherrschaft. Im Jahre 1713 wurde hier Juraj Jánošík (der slowakische Robin Hood) abgefangen, deshalb können Sie in dem Dorf viele Legenden über ihm hören. Während des slowakischen Volksaufstands wurde Klenovec ein von mehreren antifaschistischen Zentren gewesen. Den Volksaufstand bemerken heute das Kriegstotendenkmal auf dem Hauptplatz und mehrere Denkmäler in der Umgebung. Der im Stil der Spätrenaissance gebauter Glockenturm aus dem 17. Jahrhundert beweist die berühmte Geschichte der Gemeinde. Der Glockenturm bildet den Durchgang zu der klassizistischen evangelischen Kirche aus dem Jahre 1787. In dem Interieur befinden sich der pseudo-klassizistische Altar und die Barocktaufschale aus rotem Marmor aus dem 18. Jahrhundert. Nahe dem Hauptplatz steht auch die baptistische Kirche ohne Turm. Örtliche Landsmänner sind: Geograph und Historiker Ladislav Bartolomaeides, Schauspielerin Mária Bancíková, Schriftsteller Vladimír Mináč und akademischer Maler Michal Jakabšic. In der Umgebung gibt es mehreren touristischen Wanderwegen, der bekannteste ist der grüne Wanderweg, der auf Klenovský Vepor führt. Das Bad mit Solarwassererwärmung, Ski-Liften und Hotel ergänzen die hervorragenden touristischen und erholsamen Bedingungen in der Umgebung. Ende Juni lohnt es sich das Lokalfestival ´´Gemersko – Malohontské floklórne slávnosti Klenovská Rontouka´´ zu besuchen. Es ist das Festival des alten Handwerks, Volksangewohnheiten und Volksgruppen aus der ganzen Slowakei und auch aus dem Ausland. Das Festival gehört in den Kalender ``Dni tradičnej kultúry na Slovensku´´, und wird jedes Jahr immer mehr besucht. Auf dem weiteren würden Sie nicht gefehlt werden.

Print/Tlači