Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

KRÁź- SAJÓSZENTKIRÁLYVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Sajószentkirály (Kráž) mezőgazdasági község Tornaljától (Tornaža) 12 km-re délre helyezkedik el, a Sajó (Slaná) bal oldalán. A községhatár területe 1108 ha, amelybe a Kráž-Bánréve határátkelőhely is beletartozik. Ezen a területen eredetileg egy önálló település volt kialakítva a király alattvalói számára, és valószínűleg ebből származik a község elnevezése is. A község első említése 1282-ből származik, amelyben a Szentkirályiak birtokaként és családi székhelyeként szerepel. Akkor Zenthkyralnak nevezték. Már a faluba való érkezéskor szembetűnik a főút mellett lévő szép hely, amelyen a község domináns épülete, az 1743-44-es években épült barokk-klasszicista kastély látható. Az épület Dél-Gömör legszebb és legjobb állapotban lévő történelmi épületei közé tartozik. Jelenleg egy vendéglátóipari létesítmény székhelye van benne. A kastély jobb szárnya alkotja az 1752-ben épült Szent László templomot. A kastélynak a templommal alkotott épületeggyüttese szerepel Szlovákia kulturális műemlékeinek központi jegyzékében is. A községben három templom áll, ami a környéken egyedülálló jelenség. A református egyház temploma 1829-ben épült, az evangélikus templom pedig 1972-ben. Ezeken a műemlékeken kívül néhány népi építmény is található. A községnek 930 lakosa van. Sajószentkirály nemzetiségileg vegyesen lakott település, ahová 1947-ben Kárpát-Ukrajnából költöztek szlovák lakosok. Ma békésen élnek itt egymás mellett a különböző nemzetiségű lakosok. A község környéke főleg a vadászathoz kínál jó feltételeket. A bükkös és gyertyános erdőkben lehetőség van patásvadak és vaddisznók vadászatára. A Sajó kedvelt horgászóhely. Az utóbbi időben a térségben gyors fejlődésnek indult a vidéki turizmus.

Anglický preklad komentára
The agricultural village Kráž is situated 12 km south from Tornaža on the left bank of the river Slaná. Its area surface is 1108 hectares. A part of Kráž is the border crossing Kráž – Bánréve. In the region there was originally found unsupported seat of royals´ cottars from which the name of the village probably comes from. The first time it is noticed in 1282 as property and family seat of the Szentkirálys. That time it was called Zenthkyral. At the entrance to the village , nice area located by the main road, captures you. There is the dominant – a Baroque classicistic mansion, built within the years 1743 – 1744. It is one of the best preserved and the most beautiful historical buildings of south Gemer. Nowadays, it is used as a restaurant. The right wing of the mansion is the Roman – Catholic church of Saint Ladislav from the year 1752. The complex of the mansion with church is recorded in the Central register of cultural monuments in Slovakia. In the village there are three churches altogether, what is a rarity in wide vicinity. The church of reformed denomination was built in 1829 and the evangelical church was built in 1972. Besides the monuments above, you find there several folk houses. In the village there live around 930 inhabitants. Kráž is the village of many nationalities, where Slovaks moved from Zakarpatská Ukraine. Nowadays, there live peacefully people of many nationalities. Surroundings is interesting especially for huntsmen. In ouk – hornbeam forests there is a facility for hunting of antlers and boar wildlife animals. The river Slaná is a favourite territory for fishermen. Village tourism developes at a rapid rate in this period.Nemecký preklad komentára
Landwirtschaftliches Dorf Kráž befindet sich 12 Km südlich von Tornaža, auf dem linken Ufer des Flusses Slaná. Der Kataster, zu dem auch der Grenzübergang Kráž – Bánréve gehört, beträgt 1108 Ha. Ursprünglich wurde in dieser Lokalität eine selbständige Siedlung für Königsuntertanen gegründet. Daraus wahrscheinlich stammt auch der Namen des Dorfes – Kráž (König). Zum erstenmal wurde es als Eigentum und Familiensiedlung der Familie Szentkirályiovci erwähnt. Damals nannte es sich Zenthkyral. Schönes Areal bei der Hauptstraße weckt Ihr Interesse schon beim Eintritt ins Dorf. In dem Areal befindet sich die Dominante des Dorfes – klassizistisches Barockkastell, das in den Jahren 1743 –1744 gebaut wurde. Es gehört unter wohlbehaltendste und schönste Sehenswürdigkeiten des südlichen Gemer. Jetzt befindet sich dort eine Restauration. Der rechte Flügel des Kastells bildet die römisch-katholische Kirche st. Ladislava aus dem Jahre 1752. Der ganze Komplex (Kastell mit Kirche) ist in die Kultur-Sehenswürdigkeitenliste der Slowakei eingetragen. Im Dorf stehen insgesamt drei Kirchen, was in anderen Gemeinden nur sehr selten vorkommt. Sie können noch die reformierte Kirche aus dem Jahre 1829 und evangelische Kirche aus dem Jahre 1972 besichtigen. Außer diesen Sehenswürdigkeiten gibt es hier noch einige Volkshäuser. Das Dorf zählt ungefähr 930 Einwohner. Kráž ist national gemischtes Dorf, in dem seit dem Jahre 1947 Slowaken von Zapadokarpatska Ukrajina leben. Heute leben hier im Frieden und Ruhe Menschen der verschiedenen Nationalitäten. Die Umgebung des Dorfes ist für Jäger sehr interessant. In den Eichenwäldern können Sie Klauentiere und Keiler jagen. Der Fluss Slaná ist sehr beliebter Anglerrevier. Im Tourismusbereich entwickelt sich hier sehr rasch der Landtourismus.

Print/Tlači