Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

PETROVCE- PÉTERFALAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A vulkanikus eredetű Cseres-hegység déli részén a szlovák-magyar államhatár közvetlen közelében található Péterfalva (Petrovce) község. A község kataszteri területe 1910 ha, amely a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzethez tartozik. Péterfalvának jelenleg kb. 270 lakosa van, akiknek fő megélhetési forrása a mezőgazdaság. A falu története a Sáros nevezetű községhez fűződik. Innen származtak a Kissárost és Péterfalvát megalapító nemesek. Az 1244-ből származó adománylevélben Péterfalvát Petriként említik. Később Sáros lakosai Petribe költöztek. A községet 1427-ben már a jelenlegi nevén és a Recskyek birtokaként említik. A következő birtokosai később a Nyáryak, a Csatók és a Jankovichok voltak. Péterfalván 1930-ban még állt a 13. századból származó, egyedülállóan értékes román stílusú templom. A helyén ma a ravatalozó található és az értékes műemlékre már csak a ravatalozó falán lévő tábla emlékeztet. A község domináns épülete az 1930-ban épített, a falu feletti domboldalon álló, a Szentháromságról elnevezett római katolikus templom. A templom építészeti szempontból a korai modernista stílus jegyeit hordozza. Ezen kívül a községben van óvoda, kultúrház, könyvtár, vegyesbolt, vendéglő és futballpálya. A falutól nem messze, délkeleti irányban a Fenek nevű mocsaras völgy található, amely specifikus, védett állat- és növényvilággal rendelkezik. A természetvédelmi területek jegyzékében szerepel a nem messze lévő víztározó is, amely 60 hektárnyi területen fekszik, és amely egyike Szlovákia legjobb horgászterületeinek. A környező erdők jó lehetőséget kínálnak a turisztikát, gombázást és vadászatot kedvelők számára.

Anglický preklad komentára
In the south part of the volcanic sierra Cerová vrchovina, in close proximity to the border with Hungary, the village Petrovce is situated. Its area surface is 1910 hectares and comes under the protected zone Cerová vrchovina. In Petrovce there live around 270 inhabitants, of whom the main livelihood is agriculture. History of the village goes back to the village Saros. The yeomans who established the seats Kissáros and Péterfala came from that village. In the deed of donation from 1244 Péterfala is also noticed as Petri. Later, the inhabitants of Saros moved to Petri. In 1427 it is mentioned under the present name as property of the Recskys. They were swapped by the Nyárys, Csatós a Jankovichs. There stood very rare Romanesque church from the 13th century up to the year 1930. Nowadays there is a mourning house on that place, and the rare monument is characterized only by a board on its wall. The present dominant of the village is the Roman – Catholic church of the Holy Trinity, built in 1930 on a sidehill above the village. It is interesting cause of architectural style of incoming modernism. Moreover, you find there a kindergarten, community centre with a public library, shop with assorted goods, public house and football stadium. Not far from the village to the southeast there is the marshy valley Fenek with its specific and protected fauna and flora. To the list of nature preserves nearby dam belongs. The dam extands the area of 60 hectares and it is one of the best fishing territory in Slovakia. Nerby forests are fine places for hiking trips, mushroom picking and hunting.Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Petrovce liegt mitten im Vulkangebirge Cerová vrchovina kanpp an den ungarischen Grenzen. Die Fläche des Katasters beträgt 1910 Ha und es befindet sich in dem Landschaftsschutzgebiet Cerová vrchovina. In Petrovce leben ungefähr 270 Einwohner, die sich hauptsächlich mit Landwirtschaft beschäftigen. Die Geschichte der Gemeinde beginnt in dem Dorf Sáros, woher die Edelleute, die die Siedlungen Kissáros und Péterfala gründeten, stammten. In der Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1244 wurde Péterfala auch als Petri erwähnt. Später hatten sich die Einwohner von Sáros nach Petri umgesiedelt. Im Jahre 1427 wurde sie schon unter heutigen Namen als Eigentum der Familie Recskyovci angegeben. Diese Familie wurde später von Familien Nyáryiovci, Csatóovci und Jankovichovci abgelöst. Bis zum Jahr 1930 stand in Petrovce sehr wertvolle romanische Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Heute steht an dieser Stelle ein Trauerhaus und die wertvolle Sehenswürdigkeit erinnert nur eine Gedenktafel an der Wand. Die römischkatholische Kirche der Trinität aus dem Jahre 1930, die auf einer Flanke hinter die Gemeinde steht, bildet heute die Dominante. In Petrovce befinden sich ein Kindergarten, ein Kulturhaus mit Bibliothek, ein Geschäft mit gemischtem Sortiment, Gaststätte und Fußballstadion. Südwestlich von dem Dorf befindet sich das Moortal Fenek mit spezifistischen und geschützten Fauna und Flora. Auch der nebenliegende Stausee, der sich auf der Fläche von 60 Ha ausbreitet, gehört ins Naturreservation. Der Stausee gehört zu den besten Fischrevieren der Slowakei. Die umliegenden Wälder sind gut für Touristik, Pilzsammeln und Jägern geeignet.

Print/Tlači