Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

RÁKOŠVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


A Keleti Túróc (Východný Turiec) folyó felső folyásánál a Železník hegy alatt található Rákoš kisközség. Régészeti leletek tanúsítják, hogy a hely már a korai kőkorszak idején is lakott terület volt. A község első említése 1318-ból származik, amelyben Torpholua néven említik. A lakosság évszázadokon át vasérc- és rézbányászattal foglalkozott, amelyet még a 20. század második felében megújítottak. Ezen dicső múlt néma tanúiként állnak a vashámor és a gyári épületek maradványai, a Rákosbánya falurészben. Látható itt egy vasöntödei kemence, amelyet műszaki műemléknek nyilvánítottak. Rákoš község legjelentősebb műemléke a 13. században épült román-gótikus római katolikus templom. A belső terében 14. és 15. századi freskók láthatók. A templom mellett fából épült 17. századi harangláb áll. Mindkét építményt védőfal veszi körül. Ezen kívül a községben van egy klasszicista stílusú, 1819-ben épült evangélikus templom is. A helyi lakosok a községtől nem messze, az erdőben pihenőzónát és lőteret létesítettek.
Anglický preklad komentára


In the upper stream of the river Východný Turiec, under the hill Železník there is situated small village Rákoš. Archeological findings prove the village was settled as early as the early Stone Age.The first mention about the village Torpholua comes from the year 1318. Iron and copper mining played an important role in the dwellers’s life for many centuries and they reproduced it in the half of 20th century. Speechless witnesses for those famous times are remains of furnaces and factory buildings in the part Rákošská Baňa. You can also find there iron stew declared technical monument. The most important sight of Rákoš is a precious romanesque –Gothic Roman-Catholic church from the 13th century. In its interior there are preserved gothic frescoes from the 14th and 15th century. Next to that there stands a log-cabin belfry from the 17th century and both objects are surrounded with defence wall. Besides that in the village there also stands a classicistic evangelical church from the year 1819. Near the village local inhabitants built a breathing zone with a shooting-range.
Nemecký preklad komentára


Am Oberfluss des Flusses Východný Turiec befindet sich unter dem Berg ein kleines Dorf, Rákoš. Archäologische Funde beweisen die Besiedlung dieses Gebietes schon in der jüngeren Steinzeit. Die erste Erwähnung über die Gemeinde Torpholua ist aus dem Jahre 1318. Das Leben der hiesigen Bewohner war jahrhundertenlang mit der Eisenerz- und Kupferförderung verbunden. Die Gewinnung wurde noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erneuert. Stumme Zeugen aus diesen berühmten Zeiten sind die Überreste der Hammerwerke und der Fabrikgebäuden im Teil Rákošská Baňa. Man kann hier auch einen Eisenhüttenofen finden, der zum technischen Denkmal erklärt wurde. Das bedeutendste Denkmal von Rákoš ist die wertvolle romanisch-gotische römisch-katholische Kirche aus dem 13. Jahrhundert. In ihrem Interieur sind gotische Fresken aus dem 14. und 15. Jahrhundert erhalten. Neben der Kirche steht ein Balkenglockenturm aus dem 17. Jahrhundert und beide Objekte sind mit einer Verteidigungsmauer umgegeben. Außerdem steht in der Gemeinde auch eine klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1819. Unweit des Dorfes erbauten die Bewohner eine Erholungszone mit einem Schießsplatz.
Print/Tlači