Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

SILICA - SZILICEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Szilicei fennsík (Silická planina) Szlovákia legkiterjedtebb és karsztképződményekben leggazdagabb fennsíkja. Szilice a fennsík közepén fekszik. A község területe már i.e. a 15. században, a bronzkorban is lakott hely volt. A község első írásos említése 1340-ből származik, amelyben Zednyche néven említik. A 19. század végéig közigazgatásilag a Tornai vármegyéhez tartozott. A község domináns épülete a falu legmagasabb pontján, 1525-ben épült református templom. A templomot körülvevő, kőből épült védőfal szintén a 16. században készült. Ezen kívül a faluban áll egy római katolikus templom is. Szilicén jelentős turistautak kereszteződése található, így a községből szép kirándulásokat lehet tenni a környező természetbe. A község határában van a turisták által gyakran látogatott Szilicei jegesgbarlang, amely szerepel az UNESCO Nemzeti Természeti Örökségek listáján. Ez Európa legmélyebben fekvő jégbarlangja. A szakadék alsó részében egész évben megmarad a jég. Bármely irányban is indulunk el Szilicéről, mindig gyönyörű tavakra, természeti képződményekre, szakadékokra bukkanunk és gyönyörű kilátás nyílik a Szlovák Karsztvidék Nemzeti Park térségére.

Anglický preklad komentára
Silická plain is the most extensive and the richest for carst formations plain in Slovakia. In its centre the village Silica lies. The territory was settled as early as the 15th century BC in the Bronze Age. For the first time the village is mentioned in the year 1340 under the name Zednyche. It belonged to the Turninska District up to the 19th century. Dominant of the village is a church of reformed denomination built in the year 1525 on the highest point in the village. A stone wall of defense that surrounds the church also comes from the 16th century. Besides that there stands a small Roman-Catholic church down in the village. Silica is an important crossroad of hiking pathways. It is a starting point of beautiful trips. In the area of the village there is the most visited place Silická žadnica, recorded in the list UNESCO. It is an ice cave which is located at the lowest part in Europe. The lower of the deep is ice-covered all year. If you choose any direction from Silica you will always see many sinks, deeps, small lakes and marvellous views of the National park Slovenský kras.

Nemecký preklad komentára
Das Silicaer Plateau ist das grösste Plateau in der Slowakei, das zugleich am reichsten an die Karstformationen ist. In der Mitte des Plateaus liegt die Gemeinde Silica. Das Gebiet des Dorfes war schon im 15. Jahrhundert vor Christus, in der Bronzezeit besiedelt. Zum ersten Mal wird die Gemeinde unter der Benennung Zednyche im Jahre 1340 erwähnt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gehörte sie zum Komitat Turňa. Eine Dominante der Gemeinde ist die reformierte Kirche, die 1525 auf dem höchsten Punkt im Dorfe gebaut wurde. Die steinerne Schutzmauer, die sie umgibt, stammt genauso aus dem 16. Jahrhundert. Ausser dieser Kirche steht unten im Dorf noch die kleine römisch-katholische Kirche. Silica ist eine bedeutende Kreuzung der touristischen Wanderwege. Man kann von hier wunderschöne Ausflüge unternehmen. In der Gemeinde befindet sich die von den Touristen oft besuchte Silicaer Eishöhle, die zum Nationalen Naturdenkmal erklärt, und in die Liste UNESCO eingetragen wurde. Es ist die am niedrigsten gelegene Eishöhle in Europa. Im unteren Teil der Kluft hält sich das ganze Jahr über Eis. Es ist ganz egal, in welche Richtung sich man von Silica begibt, überall stösst man auf grosse Menge von Erdtrichtern, Klüften, kleinen Seen und wunderschönen Aussichten des Nationalparks Slowakischer Karst.

Print/Tlači