Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

SILICKÁ JABLONICA - JABLONCAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Jablonca (Silická Jablonica) a Szilicei fennsík keleti lejtőinek tövében, a Torna (Turňa) folyócska völgyében található. A Sólyomvár (Sokolí hrad) alatti Zsivány barlangban találtak olyan leleteket, amelyek bizonyítják, hogy már a neolitikumban is éltek itt emberek. Az első említése 1386-ból származik, Zedlyche néven. A község eredetileg Torna megyéhez, a 19. században pedig Aba-Torna megyéhez tartozott. Az építészeti emlékek közül két egyházi építmény maradt fenn. A református templomot 1789-ben fejezték be. Eredetileg torony nélkül épült, ezt a 19. században építették hozzá. A templombelső különlegessége a 18. század végéről származó szószék. A Szent Kereszt felemelése római katolikus templomot 1867-ben építették neogótikus stílusban. A helyén eredetileg egy 1500-ból származó, későgótikus templom állt. A község a Szilicei fennsíkra és az Alsó hegy (Dolný vrch) fennsíkra vezető túrák kiindulóhelye. A községen áthalad a sárga jelzésű turistaút, amely a Szoroska nyeregtől a Gombaszögi barlangon, Szalócon (Slavec) át Berzétekőrösre (Kružná) vezet. A község környéke kedvelt vadászterület.

Anglický preklad komentára
The village Silická Jablonica is situated under the east uphill of Silická plain, in a valley of the small river Turňa. In the Zbojnícka cave under the Sokolí castle were found evidences about life of a human in neolithic period. The first mention is from the year 1386 as Zedlyche. The village belonged to the Turnianska and in the 19th century to Abovsko-turnianska District. Two sacral buildings have preserved among build monuments. Reformed church was completed in the year 1789. Originally it was built without a tower which was added in the 19th century. Pulpit from the end of the 18th century is a precious element of interior. The Roman-Catholic church of the Order of the Holly Cross was built in the year 1867 in a neogothic style. On its place there originally stood an old-Gothic church from the year 1500. The village is a starting point of tours to the Silická plain and to the plain Dolný vrch. A yellow marked trail that crosses the village leads from the gap Soroška through Gombasecká cave, Slavec up to Kružná. The area of village is a famous hunting territory.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Silická Jablonica befindet sich unter den östlichen Hängen des Silicaer Plateaus, im Tal des Flusses Turňa. In der Zbojnická jaskyňa (Räuberhöhle) unter dem Sokolí hrad (Falkenburg) wurden Beweise für das Leben der Menschen im Neolit gefunden. Die erste Erwähnung in der Form Zedlyche ist aus dem Jahre 1386. Die Gemeinde gehörte in den Komitat Turňa, im 19. Jahrhundert in den Komitat Abov-Turňa. Aus den Baudenkmälern wurden zwei sakrale Bauten erhalten. Die reformierte Kirche wurde 1789 erbaut. Ursprünglich wurde sie ohne Turm gebaut, der erst im 19. Jahrhundert zugebaut wurde. Ein wertvolles Element des Interieurs ist die Kanzel aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die römisch-katholische Kirche der Erhebung des heiligen Kreuzes wurde im Jahre 1867 im neogotischen Stil gebaut. Auf ihrer Stelle stand ursprünglich eine spätgotische Kirche aus dem Jahre 1500. Das Dorf ist ein Ausgangspunkt für die Wanderungen zum Silicaer Plateau und zum Plateau Dolný vrch. Durch das Dorf führt die gelbe touristische Trasse, die vom Bergsattel Soroška, über Gombaseker Höhle, Slavec bis nach Kružná führt. Der Kataster des Dorfes ist ein bekannter Jagdrevier.

Print/Tlači