Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

Slovenské národné múzeum - múzeum BetliarVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Betléri Múzeum gyűjteménye a nemesség életmódját mutatja be a régmúlt időkben. A múzeum az Andrássyak egykori vadászkastélyában foglal helyet, és egy nagy kiterjedésű romantikus park közepén áll. A kastély 1945-ig egyike volt az Andrássyak nemesi székhelyeinek. Az első építmény a 15. század első felében épült, amelyet később kibővítettek. A kastély mai külsejét az Andrássy Emánuel (Manó) által a múlt század végén végrehajtott nagy átépítés alkalmával nyerte el. A parkban számos értékes fafajta, épület és vízi építmény látható. A Krasznahorkai vár (Krásna Hôrka) gyűjteménye szintén a Betléri Múzeumhoz tartozik. A vár a 13. század elején épült, amelyet az idők során többször is átépítettek és több tulajdonosváltást élt át. 1642-ben az Andrássy család tulajdonába került, akik 1867-ben családi múzeumot kezdtek benne kialakítani. A várat 1906-ban nyitották meg a nagyközönség számára. A vár utolsó műemléki felújítása 1992-ben történt. Krasznahorkaváralja (Krásnohorské Podhradie) község mellett egy további kihelyezett gyűjteménye van a Betléri Múzeumnak. Az Andrássy család mauzóleuma a szecessziós művészet legértékesebb szlovákiai műemlékei közé tartozik. A mauzóleum családi kriptaként épült az 1903-1904-es években, Andrássy Dénes és felesége Franciska részére. Az épület terveit Richard Berndl és Konštantín Frick építészek készítették. A szobordíszítések Max Frick és Eduard Schmucker művei. Mindhárom épület nemzeti kulturális műemlék.

Anglický preklad komentára
The museum Betliar focuses on museum documentation of nobility life. It has the seat in a former hunting mansion of the Andrássys which is situated in a large romantic park in Betliar. The mansion was one of many noble seats of the Andrássys up to the year 1945. The first building is dated to period of the first half of the 15th century. Later the area was being extended. The mansion gave a present look after last big reconstruction by the end of last century during the reigh of Emanuel Andrássy. In the park you can discover many precious woods, water and building attractions. The castle Krásna Hôrka is an exposition of the museum in Betliar. Construction of the castle comes from the first half of the 13th century, it was refashioned and rebuilt many times and it had many owners. From the year 1642 it was a property of the Andrássy family who began to establish a family museum in the year 1867. In the year 1906 it was open to the public. The last reconstruction of the sight was completed in the year 1992. Behind the village Krásnohorské Podhradie there is situated another draft exposition of the museum. Mausoleum of the Andrassy family belongs to the most valuable monuments of an art Noveau style in Slovakia. They built it as a family crypt in the years 1903-1904 for Dionýz Andrássy and his wife Františka. It was designed by Richard Berndl and arch engineer Konštantín Frick. Sculpture decoration is a work of Max Frick and Eduard Schmicker. All three objects are national cultural monuments.

Nemecký preklad komentára
Das Museum Betiar orientiert sich auf die museale Dokumentation des Lebens des Adels. Es siedelt im ehemaligen Jagdschloss der Familie Andrássy, das in einem ausgedehnten romantischen Park in Betiar situiert ist. Das Schloss war einer von mehreren Adelsitzen des Geschlechts Andrássy bis 1945. Der erste Bau wird in den Zeitraum der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert. Später wurde das Objekt erweitert. Die heutige Gestalt bekam das Schloss nach dem letzten grossen Umbau am Ende des vorigen Jahrhunderts unter Emanuel Andrássy. Im Park kann man viele wertvolle Pflanzen, Wasser- und Bauattraktionen entdecken. Eine Exposition des Schlosses in Betliar ist die Burg Krásna Hôrka. Die Burg wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut, sie wurde mehrmals rekonstruiert und umgebaut und hatte mehrere Besitzer. Seit dem Jahre 1642 gehörte sie der Familie Andrássy, die hier 1867 begannen, ein Geschlechtsmuseum zu bilden. 1906 wurde es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die letzte Denkmalrekonstruktion der Burg fand im Jahre 1992 statt. Hinter der Gemeinde Krásnohorské Podhradie befindet sich nächste ausgezogene Exposition des Museums. Das Mausoleum der Familie Andrássy gehört zu den wertvollsten Denkmälern der sezessionistischen Kunst in der Slowakei. Es wurde in den Jahren 1903 – 1904 als Familiengruft für Dionýz Andrássy und seine Ehefrau Františka gebaut. Den Vorschlag wurde von Richard Berndl und Ing. arch. Konštantín Frick ausgefertigt. Die Statuendekoration ist Werk von Max Frick und Eduard Schmucker. Alle drei Objekte sind nationale Kulturdenkmäler.

Print/Tlači